SASTANAK O ZEMLJIŠNOJ ADMINISTRACIJI U HNK
10-02-2020, 15:25

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je u zgradi Vlade HNK održao zajednički sastanak sa Željkom Obradovićem i Ivanom Leskom, direktorima Federalne i Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, njihovim saradnicima te gradonačelnicima i načelnicima jedinica lokalne samouprave u Kantonu.

Na sastanku su predstavljeni postignuti rezultati  i projekti koji se trenutno provode u sektoru zemljišne administracije. Takođe, predstavljeni su i projekti koji bi u ovom sektoru trebali biti realizovani u budućnosti.

Premijer Herceg je, u uvodnom obraćanju, pozdravio održavanje ovog sastanka, istaknuvši značaj  sektora zemljišne administracije i prostornih podataka za funkcionisanje cijelog upravnog aparata,  napose kao podloge za kvalitetno donošenje odluka o i u prostoru, te u sistemu zaštite okoliša.  

Direktori Obradović i Lesko prisutne su upoznali s aktuelnim projektima koji se provode u Federaciji  BiH i Kantonu. Posebno su istaknuti projekti usklađivanja podataka katastra i zemljišnih knjiga, uspostavljanja adresnog registra i uspostavljanja katastra nekretnina.  Ti projekti u budućem periodu trebaju biti implementirani u većini jedinica lokalne samouprave.  Budući da projekti uspostavljanja adresnog registra i uspostavljanja katastra nekretnina ne mogu biti realizovani bez velikog doprinosa jedinica lokalne samouprave i pojačanog angažmana njihovih nadležnih službi, upućen je poseban poziv prisutnim predstavnicima jedinica lokalne samouprave za intenzivnijom saradnjom.