Uprave i ostalo

Uprave

Županijski javni pravobranitelj Vlado Bevanda
ravnatelj Mumin Isić
Ravnatelj Kemal Isaković
V.d. ravnatelja Eugen Ćubela

Zakoni

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE HNK
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA USTANOVA SOCIJALNE SKRBI HNŽ
PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA LJEKARSKIH KOMISIJA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE HNK
PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI HNŽ
UPUTSTVO O VOĐENJU EVIDENCIJE O KORISNICIMA I PRUŽANJU USLUGA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE HNK
NAPUTAK O VOĐENJU EVIDENCIJE O KORISNICIMA I PRUŽANJU USLUGA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI HNŽ
PRAVILNIK O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA HNK