VLADA HNŽ: USKORO SMANJENJE PRISTOJBI ZA GOSPODARSTVENIKE

VLADA HNŽ: USKORO SMANJENJE PRISTOJBI ZA GOSPODARSTVENIKE

Na današnjoj, 59. sjednici s ciljem potpore i poticanja gospodarske aktivnosti, Vlada je podržala Inicijativu za izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama, te zadužila Ministarstvo gospodarstva da za sljedeću sjednicu pripravi konkretan prijedlog izmjena kojim će se znatno smanjiti izdvajanja za sudske pristojbe za gospodarstvenike. Ujedno, Ministarstvo je zaduženo da pokrene inicijativu prema višim razinama vlasti kako bi se poduzele konkretne mjere usmjerene ka pojednostavljenju i skraćenju postupka registriranja gospodarskih subjekata.

Vlada je, također, nastavljajući aktivnosti oko nabave letjelice za gašenje požara, usvojila Informaciju Povjerenstva Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo koje je zadužila da istraži optimalna rješenja kada je u pitanju nabava zrakoplova za potrebe gašenja požara na području HNŽ. Povjerenstvo je, temeljem prikupljenih informacija i iskustava susjednih zemalja, predložilo nabavu Air Tractora - zrakoplova koji se pokazao jako dobrim za gašenje požara iz zraka s prihvatljivom visinom nabavne cijene. Uprava je zadužena da predloži moguće modele financiranja nabave letjelice kako bi Vlada mogla nastaviti daljnje aktivnosti vezano za tu temu.

Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Plana navodnjavanja poljoprivrednih površina na području HNŽ u kojem je kao jedan od nužnih uvjeta za brži razvitak poljoprivrede istaknuta izgradnja sustava za navodnjavanje. Planom, koji sadrži podatke o prirodnim i društvenim obilježjima bitnim za projekte navodnjavanja, utvrđen je prijedlog daljnjih aktivnosti na realiziranju projekta navodnjavanja i definirano ono što je s gledišta navodnjavanja tehnički izvodivo, ekonomski prihvatljivo i pogonski rentabilno.


Usvojena je i Informacija u svezi s drugom fazom Projekta Svjetske banke „Energetska učinkovitost u BiH“ za F BiH koja bi bila provedena od 2018. do 2022. godine, te potvrđena nakana Vlade da sudjeluje u nastavku Projekta koji će biti usmjeren na energetsku obnovu javnih objekata iz oblasti zdravstva, obrazovanja, pravosuđa i unutarnjih poslova.