PUNI DOPRINOS VLADE U IZRADI ODGOVORA IZ UPITNIKA EUROPSKE KOMISIJE

PUNI DOPRINOS VLADE U IZRADI ODGOVORA IZ UPITNIKA EUROPSKE KOMISIJE

Vlada Hercegovačko – neretvanske županije je na današnjoj 58. sjednici, potvrđujući neupitnu opredijeljenost za ubrzani put BiH ka članstvu u Europsku uniju, usvojila  Informaciju o prevođenju zakona i drugih dokumenata u sklopu davanja odgovora na Upitnik Europske komisije.
Usvajanjem Informacije,  potvrđeno je da radne skupine koje je imenovala Vlada, a u svezi s odgovorima na pitanja iz Upitnika Europske komisije, poštuju zadane rokove i na vrijeme dostavljaju odgovore.
Radne skupine su u zadanom roku odgovorile na sva pitanja iz Upitnika, a ovih dana potvrdile odgovore na 15. cjelokupnih poglavlja Upitnika.
Vlada je, također, upoznata i o poduzetim aktivnostima oko prevođenja na engleski jezik budući da su sve razine vlasti, pa samim tim i Hercegovačko – neretvanska županija, obvezne prevesti određeni broj zakona i drugih dokumenata iz svoje mjerodavnosti i  priložiti uz odgovore na Upitnik Europske komisije.
Radeći na ovim poslovima, članovi radnih skupina iz HNŽ daju značajan doprinos svim aktivnostima u svezi s odgovorima na Upitnik.

Vlada je, također, usvojila Odluku o davanju suglasnosti na bitne elemente nacrta Ugovora o kupnji Hotela ''Ero'', temeljem koje će biti zaključen Ugovor o kupoprodaji između Vlade HNŽ i Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
Kao bitni elementi Ugovora precizirani su cijena u iznosu 10 550 144,00 KM,  porez na promet u iznosu 527 507,20 KM, uvjeti i način plaćanja, te način i vrijeme  preuzimanja objekta.

Vlada je na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi donijela Odluku o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ, a u svezi s nabavom lijekova neophodnih za liječenje oboljelih od tuberkuloze. Ovim Sporazumom predviđena je nabava tuberkolostatika i drugih potrebnih medikamenata u količinama definiranim temeljem broja pacijenata u HNŽ.
Vlada je usvojila i Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ za pokretanje postupka nabave cjepiva protiv gripe za sezonu 2017./2018., ukupne vrijednosti  31 500,00 KM.
S ciljem zaštite pučanstva, posebice ranjive skupine u koju spadaju osobe kroničnih oboljenja pluća, bubrega, srca, oboljelih od šećernih bolesti, malignih oboljenja bez obzira na starosnu dob, te osoba starijih od 65 godina života, potrebno je provesti cijepljenje kako bi se stvorilo dovoljno antitijela za obranu od ovog oboljenja.

Na prijedlog Ministarstva prometa i veza, Vlada je usvojila  Odluku o utvrđivanju javnog interesa za rekonstruiranje regionalne ceste R-418b, Prozor – Konjic.
Ministarstvo prometa i veza – Uprava za ceste HNŽ izradila je glavni projekt rekonstruiranja regionalne ceste Konjic – Prozor i Elaborat eksproprijacije.
Sadašnja cesta izvan je propisanih standarda za regionalne ceste, gdje se uslijed nepravilno riješenog odvoda površinskih voda pojavljuju i dijelovi na kojima zbog ispiranja dolazi do curenja iz kosine usjeka i do odronjavanja materijala i pojave lokalnih klizišta.
Zbog svega narečenog, Vlada je donijela Odluku kojom će se utvrditi javni interes i kojom će biti osigurana sredstva za provedbu izuzimanja i obeštećenja zemljišno-knjižnih vlasnika, te pokušati sporazumno riješiti zahtjeve zemljišno-knjižnih vlasnika nekretnina uz regionalnu cestu.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja branitelja, te Odluku o odobravanju novčanih sredstava  za izgradnju spomen obilježja.