PREDSTAVLJEN NACRT ŽUPANIJSKOG ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE

PREDSTAVLJEN NACRT ŽUPANIJSKOG ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE

U dvorani Skupštine Hercegovačko-neretvanske, u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, održana je Javna rasprava o Nacrtu Zakona o zaštiti od buke.

U uvodnom dijelu Javne rasprave, sudionicima se obratio dr. sc. Zejnil Trešnjo, pomoćnik ministra za zaštitu prirode i okoliša naglašavajući kako je temeljni cilj donošenja Zakona - sprječavanje, ublažavanje i smanjenje štetnih učinaka izlaganja buci. Trešnjo je podsjetio na to kako je Nacrt Zakona o zaštiti od buke utvrdila Skupština HNŽ, ocijenivši kako on predstavlja  dobru osnovu za izradbu Prijedloga Zakona.  Istaknuo je, također, da  je riječ o Zakonu kojim se prvi put cjelovito rješavaju sva pitanja u svezi sa  zaštitom od buke i vibracije, i to  na način kako je to propisano županijskim Zakonom o zaštiti okoliša, koji buku i vibracije definira kao zagađivače koji se moraju sagledati u prigodi propisivanja mjera cjelovita preveniranja i nadzora  u segmentu zaštiti okoliša.

S obzirom na to da ova oblast do sada nije bila zakonski regulirana, detaljno su prezentirana pojedinačna zakonska rješenja kojima se osigurava zaštita zdravlja ljudi  i  poboljšava kvaliteta života zaštitom od izvora buke koji mogu nastati u okolišu, napose u izgrađenim područjima pored vrtića, škola, fakulteta, bolnica, domova zdravlja, hotela i drugih objekata i područja osjetljivih na buku. Zakonom su uređene dopuštene razine te korigiranja razine buke, način njihovog mjerenja i mjere zaštite od buke kojima se može utjecati na nadzor i smanjenje buke kroz prostorno planiranje, izdavanje odobrenja, primjenu tehnoloških rješenja, i sl..

Posebno je naglašena obveza izrade karata buke, uz pripravu prostorno-planske dokumentacije, kao i obveza postavljanja primjerene zvučne izolacije na novim i ranije izgrađenim objektima te rokovi za usklađivanje zaštite od buke s njezinim  dopuštenim razinama. Propisano je i to da se akustični uređaji u ugostiteljskim objektima, koji se nalaze u stambeno-poslovnim zgradama, mogu koristiti samo ako imaju elektronički regulator, reguliran tako da razina buke bude usklađena s dopuštenim razinama  od vanjskih izvora u prostorijama prema namjeni. Jednako tako, za pravne i fizičke osobe koje otvaraju gradilišta propisuje se obveza da u planu uređenja gradilišta, predviđanja i primijene mjere za sprječavanje širenja buke s gradilišta iznad dopuštene razine, a u slučajevima kada to nije moguće -predviđanja mjera kojima se zaštićuju radnici i građani, te odrede vrijeme izvođenja radova sukladno zakonu.

Na današnjoj Javnoj raspravi, koja je imala svrhu prikupiti komentare i prijedloge svih zastupnika zainteresirane javnosti, podržano je donošenje županijskog Zakona o zaštiti od buke, a osim izrečenih sugeriranja i primjedbi tijekom Javne rasprave, predlagač je ostavio mogućnost da se one mogu, u pisanoj formi,   do 12. svibnja 2017. dostaviti u resorno Ministarstvo, gdje će svi  realni poticaji, prijedlozi, sugeriranja i komentari biti razmotreni u prigodi izradbe Prijedloga Zakona o zaštiti od buke.