OPREMANJE SLUŽBE ZA RADIOLOŠKO-KEMIJSKO-BIOLOŠKU ZAŠTITU

OPREMANJE SLUŽBE ZA RADIOLOŠKO-KEMIJSKO-BIOLOŠKU ZAŠTITU

Eugen Ćubela, v.d. ravnatelja Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo i Ajdin Teletović, zapovjednik Županijskog stožera civilne zaštite danas su Enizu Čolakoviću, ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo HNŽ uručili laboratorijsku opremu za radiološko-kemijsko-biološku zaštitu (RKB zaštitu).

Ustupljenu laboratorijsku opremu „Zavod za javno zdravstvo HNŽ“ Mostar, u kojem je utemeljena  Služba za  radiološko-kemijsko-biološku zaštitu, koristiti će sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama, koji je potpisao s Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ.

Služba za RKB zaštitu utemeljena je na razini Hercegovačko – neretvanske županje, za potrebe zaštite i spašavanja ljudi od prirodnih i drugih nesreća i vršiti će sljedeće poslove:  kontrolu higijensko-epidemiološke situacije, laboratorijsku analizu uzoraka u slučaju masovnih epidemija i trovanja, organizirati i provoditi protuepidemijske mjere, obavljati javno-zdravstvene mikrobiološke djelatnosti, pratiti, proučavati i ocjenjivati higijensku ispravnost vode za piće, površinskih i otpadnih voda i stanje vodoopskrbe na terenu, kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica u općoj uporabi i pratiti, analizirati i ocjenjivati utjecaj okoliša (zrak, tlo, buka) na zdravstveno stanje ljudi na području Županije,  kao i poslove koji se odnose na zaštitu od ionizirajućeg zračenja, izviđanje (detekcija, identificiranje i obilježavanje kontaminiranog prostora), dozimetrijsku kontrolu i laboratorijsku obradu i utvrđivanje nalaza prikupljenih uzoraka i druge poslove koji se odnose na radiološku zaštitu na području Županije.