ODRŽANA 42. SJEDNICA VLADE

ODRŽANA 42. SJEDNICA VLADE

Vlada Hercegovačko – neretvanske županije je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, usvojila Prijedlog Zakona o oružju i streljivu u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, kojim se propisuju uvjeti za nabavu, držanje, nošenje, sakupljanje, popravljanje i prepravljanje, oduzimanje oružja i streljiva, promet oružja i streljiva, način postupanja s oružjem i streljivom, osnivanje i vođenje civilne streljane i evidencije o oružju i streljivu na teritoriju Hercegovačko-neretvanske županije, koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Slađan Bevanda, ministar unutarnjih poslova podnio je ,također, Informaciju o provedenoj akciji usmjerenoj protiv organiziranog kriminala, osobito u svezi s krađom automobila koju su, po naredbi Suda BiH i pod nadzorom Tužiteljstva BiH, u suradnji s MUP-om Republike Hrvatske, zajednički proveli MUP Hercegovačko-neretvanske županije, MUP Zapadnohercegovačke županije, MUP Sarajevske županije, pripadnici Obavještajno-sigurnosne agencije BiH i policijski službenici Granične policije BiH. Uzimajući Informaciju k znanju, Vlada je pozdravila pojačane aktivnosti MUP-a HNŽ na suzbijanju kriminaliteta svih oblika, uputivši pohvale radu policije tijekom  jučerašnje akcije te izrazila očekivanja kako će, s ciljem poboljšanja sigurnosti građana i njihove imovine, takve akcije biti nastavljene.

Vlada je usvojila Program rada Vlade HNŽ za 2017. godinu, koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru, te  Plan javnih nabava za 2017. godinu  temeljem kojeg će biti provođeni postupci javnih nabava, sukladno dinamici i rokovima utvrđenih planom i Odlukama Vlade o pokretanju postupka javne nabave koje će se donositi za svaki kvartal posebno.          

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne potpore za opremu novorođenog djeteta. Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu potporu za opremu novorođenog djeteta koja iznosi 400 KM podnosi se centru za socijalni rad ili mjerodavnoj službi jedinice lokalne samouprave kojoj su povjereni poslovi socijalne skrbi prema mjestu prebivališta roditelja novorođenog djeteta.

Vlada je donijela i Odluku o Metodologiji izrade godišnjih izvješća o radu i financijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Hercegovačko-neretvanska županija, te Zaključak o preporuci osnivačima zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene skrbi u HNŽ da ih obvežu na izradu godišnjih izvješća o radu i financijskom poslovanju sukladno usvojenoj Metodologiji. Izvješća zdravstvenih ustanova bit će dostavljana Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ koje će podatke koristiti isključivo za izrade analiza iz oblasti zdravstva za vlastite potrebe i na traženje mjerodavnih institucija.

S ciljem sprečavanja i kvalitetnog procesuiranja kaznenih djela na području općine Čitluk i Međugorje, Vlada je donijela Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje projekta nabave i ugradnje videonadzornog sustava snimanja javnih cesta i javnih površina na području naselja Međugorje-Bijakovići. Donošenjem ove Odluke bit će olakšano i ubrzano otkrivanje kaznenih djela, te stanje sigurnosti podignuto na veću razinu.

Vlada je razmotrila i usvojila Informaciju Ministarstva gospodarstva o realiziranju ugovora o koncesijama koja sadrži podatke o koncesijskoj djelatnosti iz oblasti rudarstva i energetike, kao i podatke o mineralnoj sirovini koja nije nastala kao rezultat eksploatiranja već kao rezultat izvođenja građevinskih radova.

Tijekom današnje sjednice testiran je sustav e-vlade koji će uskoro biti u punoj funkciji i zamijeniti dosadašnji način rada Vlade.