ODRŽANA 29. SJEDNICA SKUPŠTINE HNŽ

ODRŽANA 29. SJEDNICA SKUPŠTINE HNŽ

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je na današnjoj 29. sjednici Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se utvrđuje način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, osnutak i  prestanak rada ugostiteljskih objekata, njihovo razvrstavanje i kategoriziranje, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, te na plovnom i plutajućem objektu.

Usvojen je i Zakon o zaštiti prirode koji ima za cilj očuvati, obnoviti i povećati postojeću biološku i krajobraznu raznolikost u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem. Zakon osigurava sustav zaštite prirodnih vrijednosti kao i održivost korištenja prirodnih dobara bez bitnog oštećenja dijelova prirode.

Zastupnici su na današnjoj sjednici jednoglasno usvojili Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o sudskim pristojbama s tarifom kojim je utvrđen način plaćanja sudskih pristojbi u postupku pred sudovima u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, te postupci u kojima se plaća sudska pristojba i visina sudske pristojbe za pojedine radnje.

Usvojeno je i Mišljenje na Nacrt Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom koji uređuje uvjete i način liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, kao i druga pitanja od značaja za primjenu postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Skupština je usvojila i Mišljenje na Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje s ciljem zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva.

Razmotreno je i usvojeno Mišljenje na Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova koji utvrđuje postupak mirnog rješavanja radnih sporova, način određivanja miritelja i arbitara i druga pitanja od značaja za mirno rješavanje radnih sporova za teritorij Federacije Bosne i Hercegovine.