MINISTAR BALIĆ NA KONFERENCIJI MINISTARA PRAVDE U BIH

MINISTAR BALIĆ NA KONFERENCIJI MINISTARA PRAVDE U BIH

Suad Balić, ministar  pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNŽ bio je nazočan na 2. Konferenciji ministara pravde u BiH i predsjednika Visokog sudbenog i tužiteljskog  vijeća BiH i Pravosudnog povjerenstva Brčko distrikta BiH.
 

Konferencija ministara pravde BiH osigurava koordinirano praćenje provedbe najvažnijih reformskih procesa od zajedničkog interesa za sektor pravde u BiH. Održavanjem ministarskih konferencija omogućeno je usuglašeno rješavanje najvažnijih pitanja u sektoru pravde BiH, razmjena iskustava, te bolje korištenje domaćih i stranih donatorskih sredstava.

Organiziranje 2. Konferencije predstavlja važan korak ka stabiliziranju i nastavku reformskih inicijativa u sektoru pravde u BiH, prvenstveno u provedbi Strategije za reformu sektora pravde u BiH, koju su usvojili Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Pravosudno povjerenstvo Brčko distrikta BiH, kao i Akcijskog plana za njezinu provedbu.

Sudionici Konferencije iskazali su punu potporu aktivnostima na uspostavi partnerskih odnosa, međusobnoj suradnji i zajedničkom radu institucija sektora pravde u BiH.

Praćenje provedbe zajedničkih mjera i inicijativa, davanje stručnih mišljenja i prijedloga za rješavanje najvažnijih reformskih pitanja u sektoru pravde u BiH obavljat će funkcionalne radne skupine koje će biti uspostavljene rješenjem ministra pravde BiH, na prijedlog institucija koje sudjeluju u radu Konferencije.

Preporuke i zaključci na ministarskim konferencijama donose se konsenzusom i na svakoj ministarskoj konferenciji bit će izrađene zajedničke preporuke, zaključci i izjave za javnost. Ministarske konferencije bit će održavane dva puta godišnje u mjestu koje dogovore sudionici Konferencije.

Stručnu i tehničku potporu u pripremi i održavanju ministarskih konferencija pružit će sektori ili osobe u ministarstvima pravde BiH, entiteta, Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH i Pravosudnog povjerenstva Brčko distrikta BiH, koji obavljaju poslove strateškog planiranja i koordiniranja unutar svojih institucija.

Ministarstva pravde u BiH, Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH i Pravosudno povjerenstvo Brčko distrikta BiH obvezuju se da će podupirati rad ministarskih konferencija i sudjelovati u njihovu radu.

Dosadašnja praksa pokazala je da unutar ustavnog okvira BiH, sustav pravde koji predviđa jednake standarde i osigurava integritet, učinkovitost i neovisnost, nije moguće ostvariti bez aktivnog i koordiniranog djelovanja institucija odgovornih za njegovu uspostavu i funkcioniranje.