Kontakt

Adresa:
Kneza Domagoja bb. 88000 Mostar Identifikacijski broj: 4227307110007
Telefonski brojevi:
036/356-100
Fax:
036/356-170
E-mail:
mf.ras07@tel.net.ba mf.personal07@tel.net.ba
Adresa:
Brune Bušića bb, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
Ured ministra: 036/383-100 Ured komesara: 036/383-102 Operativni centar u sjedištu: 036/383-232
Fax:
036/327-147
E-mail:
kabinet@muphnk.ba
Adresa:
Ulica Maršala Tita 91, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/555-740
Fax:
036/555-760
E-mail:
m.pravde@bih.net.ba
Adresa:
Maršala Tita 91, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/514-811
Fax:
036/514-810
E-mail:
ministarstvo.prometa@gmail.com
Adresa:
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/334-400
Fax:
036/316-792
E-mail:
monkshnk@tel.net.ba
Adresa:
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/324-324 036/312-189 036/312-190
Fax:
NA
E-mail:
mgpuhnk@tel.net.ba
Adresa:
Husnije Repca bb (bivša zgrada OHR)
Telefonski brojevi:
036/552-495
Fax:
036/550-680
E-mail:
minprivrede@gmail.com
Adresa:
88000 Mostar Ul. S. Radića 3
Telefonski brojevi:
Ured ministra: 036/326-354 Sektor zdravstva: 036/326-353 Sektor rada: 036/312-179 Sektor socijalne zaštite/skrbi: 036/321-206
Fax:
036/326-355
E-mail:
ministarstvo.zrss.hnz@telemach.ba
Adresa:
Ulica Hrvatske mladeži bb
Telefonski brojevi:
036/445-900, 036/445-904
Fax:
036/445-901
E-mail:
ministarstvopoljhn@gmail.com
Adresa:
Krpića 3 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/580-750
Fax:
036/580-724
E-mail:
min.branitelja.boraca.hnz@gmail.com
Adresa:
Braće Fejića b.b. 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/552-311 036/551-823
Fax:
036/552-806 036/552-922
E-mail:
info@mtto-hnz-k.ba
Adresa:
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/326-794
Fax:
036/326-795
E-mail:
geo_uprava_mo@mocable.ba
Adresa:
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/319-869
Fax:
036/319-869
E-mail:
cz.vatrogastvo.hnz@tel.net.ba
Adresa:
Ul. S. Radića 3, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/312-183 036/321-438
Fax:
036/321-438
E-mail:
upravaprognanikahnk@hotmail.com
Adresa:
Stjepana Radica 3. 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/312-184
Fax:
036/312-184
E-mail:
uredzz.vladahnzk@gmail.com
Adresa:
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/449-020
Fax:
036/449-030
E-mail:
vladahnz@tel.net.ba
Adresa:
S.Radića 3a. 88000, Mostar
Telefonski brojevi:
036/324-036
Fax:
036/324-037
E-mail:
strucna.sluzba.vlade@gmail.com
Adresa:
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/449-020
Fax:
036/449-030
E-mail:
N/A
Adresa:
Kralja Zvonimira 14. Mostar
Telefonski brojevi:
036/ 312-188 ravnatelj 036/ 334-255 tajništvo
Fax:
036/316-655
E-mail:
zavod.zaskolstvo@gmail.com
Adresa:
Sjeverni logor 116, Mostar
Telefonski brojevi:
036/570-045; 036/571- 648
Fax:
036/570-045; 036/571- 648
E-mail:
pedzavod@bih.net.ba
Adresa:
Stjepana Radića 3., Mostar
Telefonski brojevi:
036/325-262
Fax:
036/325-262
E-mail:
zavod.bastina.hnz@gmail.com
Adresa:
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
Telefonski brojevi:
036 449-020, 036 449-029
Fax:
036 449-030
E-mail:
vladahnz@tel.net.ba
Adresa:
S.Radića 3a. 88000, Mostar
Telefonski brojevi:
036 324-036
Fax:
036 324-037
E-mail:
strucna.sluzba.vlade@gmail.com
Adresa:
Trg 1. maja 17 88 000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/551-047
Fax:
036/551-047
E-mail:
arhivhnkz@bih.net.ba
Adresa:
Kralja Zvonimira 14. A 88 000 Mostar
Telefonski brojevi:
036/312-254
Fax:
036/312-254
E-mail:
pravobraniteljstvohnk@gmail.com

Ostali dokumenti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI: ODLUKA O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE LJEKARNI ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU HNŽ
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: IZVJEŠTAJ
MINISTARSTVO PROMETA I VEZA: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRVOG I DRUGOG ČITANJA KNJIGE PRIJEDLOGA REDOVA VOŽNJE ŽUPANIJSKIH AUTOBUSNIH LINIJA
KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE HNŽ ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019. GOD.
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI: OBAVIJEST DJEČJI TJEDAN
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE: JAVNO PRIOPĆENJE I PRELIMINARNI POPIS UDRUGA