POSJETA OBNOVLJENIM ŠKOLAMA U NEUMU
03-10-2018, 15:04

„Osnovnu školu kardinala Stepinca i Srednju školu u Neumu, koje su smještene u zajedničkoj školskoj zgradi, Vlada je obnovila u okviru Projekta energetske efikasnosti. Korak po korak, sve smo bliže ostvarenju zadanog cilja – obnovi svih javnih objekata u Kantonu“, rekao je dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, nakon obilaska neumskih škola.

Ističući kako je, kroz Projekat energetske efikasnosti, Vlada obnovila preko dvadeset školskih zgrada i sportskih sala, iako su jedinice lokalne samouprave njihovi vlasnici, premijer Herceg rekao je kako je takav odnos potvrda da je Vlada uistinu Vlada cijeleg Kantona.

„U svakoj našoj općini podržavamo značajne infrastrukturne i druge projekte. Pored obnove škola, u općini Neum, istaknut ću projekte sufinansiranja regionalnog odvodnog sistema Komarna-Neum-Mljetski kanal, regionalnog vodovoda Gabela-Svitava-Neum i izgradnje nove šetnice.“, rekao je premijer Herceg.

Kristina Pavlović i Vera Konjevod, direktorice neumskih škola srdačno su zahvalile premijeru Hercegu i Vladi HNK jer su prepoznali potrebu obnove dotrajale školske zgrade koja je, nakon obnove, zasjala novim sjajem na dobrobit učenika i prosvjetnih djelatnika.