NAJAVA: PREMIJER HERCEG U RADNOJ POSJETI OPĆINI ČITLUK

Dr. sc. Nevenko Herceg,  premijer  Vlade Hercegovačko–neretvanskog kantona, sa saradnicima, danas će boraviti u radnoj posjeti općini Čitluk.
Posjet će započeti obilaskom O.Š. Biletić Polje i ceste Biletić Polje – Čitluk, na kojoj se trenutno izvode radovi. Zatim će uslijediti posjeta školama O.Š. Služanj i O.Š. fra Didaka Buntića Čitluk, te Općinskom sudu Čitluk.
Na kraju, premijer Herceg će posjetiti Općinu Čitluk, gdje će sastati s načelnikom Općine i njegovim saradnicima.

Izjave za medije planirane su u 14:45 sati u zgradi Općine.

02-10-2018, 11:03

PREMIJER HERCEG DOBITNIK MEĐUNARODNE TURISTIČKE NAGRADE INTERSTAS

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona dobitnik je ovogodišnje međunarodne turističke nagrade ''POSEBNO PRIZNANJE INTERSTAS 2018'', dok je Hercegovačko-neretvanski kanton dobio nagradu ''ZLATNI INTERSTAS 2018''.

Premijeru Hercegu nagrada je dodijeljena na osnovu iznimnog  doprinosa  podršci i razvoju turizma na lokalnom i državnom nivou. Takođe, u obrazloženju je istaknuto njegovo neumorno zauzimanje za očuvanje okoliša, stalnu komunikaciju sa Svjetskom turističkom organizacijom i poseban  kreativni doprinos projektima u funkciji razvoja turizma, kao jednog od nositelja privrednog razvoja.

Naglašen je i doprinos Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona koja, u cilju razvoja turizma, kvalitetno prezentuje izuzetan geolokacijski položaj, pejzažnu ljepotu, autohtonost, bogatstvo historijskog, vjerskog, kulturnog, tradicijskog naslijeđa, gastronomiju, običaje i druge vrijednosne potencijale HNK.

„Budući da sam značajan dio života i rada posvetio oblasti turizma i zaštite okoliša, dobijena nagrada obradovala me je na poseban način. Ona je, ne samo priznanje za moj rad, nego i potvrda da je put kojim idemo - kada je turizam u pitanju - prepoznat i u širim okvirima. Nagradu doživljavam i kao priznanje mojim saradnicima bez kojih bi teško bilo učiniti ovakve pomake. Takođe, nagrada je i obaveza da i dalje nastavim raditi na promovisanju prirodne i kulturne baštine koju trebamo staviti u funkciju još snažnijeg razvoja turizma“, rekao je premijer Herceg.

Inače, nagrade INTERSTAS su prestižne međunarodne turističke nagrade koje već dugi niz godina dodjeljuju FIJET - Međunarodno udruženje turističkih novinara i pisaca o turizmu i F.E.S.T. - Europska federacija turističkih novinara. 

02-10-2018, 10:37

ČAPLJINA: MINISTAR OPSENICA NA OBILJEŽAVANJU MEĐUNARODNOG DANA STARIJIH LICA

U Caritasovom domu za stara i iznemogla lica sa hospicijem "Betanija" u Čapljini, prigodnim programom obilježen je Međunarodni dan starijih lica.

Obraćajući se prisutnima, lično i u ime dr. sc. Nevenka Hercega, premijera Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite čestitao je Međunarodni dan starijih lica svima koji toj grupi pripadaju ili se tako osjećaju.

„Međunarodni dan starijih lica je prigoda kad se prisjećamo sveukupnog doprinosa starijih u izgradnji savremenog društva. Kao zahvalnost dužni smo im osigurati kvalitetu života i u trećoj životnoj dobi, a jedan od preduslova za to je i postojanje institucija poput ovog Doma. Betanija, unatoč činjenici da standardi i normativi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Federalnog ministarstva zdravstva prepoznaju palijativnu njegu samo pri domovima zdravlja, pruža i više od toga. Iako nemamo direktnu nadležnost nad ovom problematikom, spremni smo posredovati u vašoj komunikaciji s Federalnim ministarstvom u tumačenju odredaba i spomenutih standarda i normativa s idejom da se Domu omogući sklapanje tripartitnih ugovora s domovima zdravlja i Zavodom zdravstvenog osiguranja. Na taj način bi vam bilo olakšano finansijsko poslovanje do, nadam se, skorog trajnog zakonskog rješenja koje bi Domu omogućilo puno ostvarenje njegove zacrtane vizije i misije“, rekao je ministar Opsenica.

Prisutnima se, takođe, obratio i don Ante Komadina, direktor Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan, a u zabavnom programu učestvovali su stanari Doma, HKUD "Zora" Gorica Struge i mladi iz Domanovića.

01-10-2018, 14:09

SVEČANO OBILJEŽEN POČETAK NOVE AKADEMSKE GODINE NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU

U velikoj sali Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosače danas je, prigodnom svečanošću, obilježen početak nove akademske 2018./2019. godine na Sveučilištu u Mostaru, na kojoj je prisustvovao i dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona.

U pozdravnom govoru, rektor prof. dr. Zoran Tomić predstavio je Sveučilište istaknuvši kako ono danas broji deset fakulteta i jednu akademiju, naučne institute, 14 hiljada studenata te oko hiljadu profesora. 

"Naše programe prilagođavamo kako biste u moderno opremljenom kampusu usvojili kompetencije, znanja i vještine potrebne, ne za zavode zapošljavanja, nego za tržište rada", naglasio je rektor Tomić,  poželjevši studentima i profesorima uspjeh u novoj 2018./2019. akademskoj godini.

Takođe, zahvalio je na podršci premijeru Hercegu i Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona koja je jedan od stupova te visokoobrazovne ustanove i kontinuisano podržava projekte i razvoj Sveučilišta u svim područjima.

01-10-2018, 12:50

OBILJEŽAVANJE DANA STARIJIH LICA: STARI ZA MLADE, MLADI ZA STARE

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, povodom Dana starijih lica, prisustvovao je prigodnom programu Udruženja „Niste sami“  i Udruženja penzionera „Neretva“ koji se provodi pod motom „Stari za mlade, mladi za stare“.

Čestitajući Međunarodni dan, premijer Herceg je rekao kako  Vlada HNK podržava različite projekte udruženja penzionera, ali i projekte mlađih generacija koji pomažu u rješavanju problema s kojima se svakodnevno susreću lica treće životne dobi.

„Vlada HNK itekako je svjesna kako procedura demografskoga starenja i povećan broj starijih lica nije zaobišao niti naš kanton, što uvećava potrebu pronalaska pravih odgovora za specifične potrebe i probleme s kojima se starija lica susreću u svakodnevnom životu. Briga o njima svakako nije obaveza samo porodice, nego sveukupnog društva, počevši od nas koji učestvujemo u donošenju javnih politika koje unaprjeđuju međugeneracijsku solidarnost, do potencijala nevladinog sektora koji različitim projektima sprječava njihovu marginalizaciju i omogućava aktivnije uključivanje u društveni život“, naglasio je premijer Herceg.

Istaknuo je, takođe, kako se današnjim projektom šalje snažna poruka da briga o starijim licima treba postati model ponašanja i djelovanja društva u cjelini kako bi se naši stariji građani osjećali dostojanstveno, sigurno, zaštićeno i sretno.

Programu su prisustvovali i ministri u Vladi HNK: Slađan Bevanda, Oliver Soldo i Goran Opsenica.

01-10-2018, 12:16

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

Iz Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona obavještavaju kandidate koji su se prijavili  na Javni poziv za prijem 40 pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe i institucije Hercegovačko-neretvanskog kantona, a koji iz opravdanih razloga nisu mogli pristupiti intervjuu u zakazano vrijeme, da to mogu učiniti sutra, 2. oktobra u 11:00 sati u zgradi Vlade HNK, Stjepana Radića 3, Mostar.

01-10-2018, 11:39

PLATE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA BIT ĆE POVEĆANE ZA 15% U NAREDNE TRI GODINE

Na 91. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, nastavljajući kontinuisani i otvoreni socijalni dijalog s predstavnicima sindikata u cilju poboljšanja prava i materijalnoga položaja korisnika Budžeta, dala je saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora koji se zaključuje sa sindikatom policije HNK. Ujedno, usvojen je Zaključak kojim Vlada prihvata dogovor sa reprezentativnim sindikatom o povećanju plata policijskih službenika MUP-a HNK na način da će plata biti povećana za naredne tri budžetske godine i to 5% za svaku godinu počevši od 1.1.2019. godine.

Takođe, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu HNK kojim se, uz ostalo, utvrđuje način upravljanja mineralnim sirovinama, zaštita i izvođenje rudarskih radova, te Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima HNK.

Vlada je dala saglasnost na Finansijski plan Službe za zapošljavanje HNK za 2019. godinu u iznosu 14.304.948,00 KM kao i na Odluku o izvršenju finansijskog plana Službe. 

U cilju osiguranja asistenata u nastavi za svu djecu s poteškoćama u razvoju u HNK,  Vlada je započela potrebne aktivnosti i procedure kako bi, uz do sada osiguranih 24, bilo angažovano još 15 asistenta.

Usvojene su, takođe, i potrebne odluke vezano za provođenje Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke 2019.-2022.  usvojenog u septembru ove godine.  Naglašeno je kako je prvi korak u implementaciji Programa izbor zdravstvenih ustanova s kojima će biti zaključen ugovor za obavljanje mamografskih pregleda žena od 45 do 69 godine starosti.

Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava za donacije u građevinskom materijalu u iznosu 250.000,00 KM čime će se podržati rješavanje stambenih potreba 84 povratnika.

Vlada je razmotrila Informaciju Ministarstva privrede o stanju preduzetništva i obrta na području HNK u 2017. godini u kojoj je naglašeno kako je povećan broj novoregistrovanih preduzeća, dok se broj obrta smanjio, te je prosječna plata viša u odnosu na prethodnu godinu.

Razmotrena je i Informacija o stanju u oblasti lovstva za 2017./2018. lovnu godinu. Istaknuto je kako je na području HNK osnovano 12 lovišta, čiji su korisnici izradili  lovno-gospodarske osnove.  

Vlada je razmotrila Izvještaj o žetvi strnih žita u 2018. godini u kojoj je naglašeno kako su ukupno zasijane površine veće za 46 hektara u odnosu na prethodnu žetvu, a ukupan prinos za 38 tona po hektaru.

Takođe, Vlada je usvojila i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja iz različitih područja djelovanja.

12-12-2018 15:16

ČESTITKA EVROPSKOM PRVAKU EMILU MARKIĆU

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona uputio je čestitku mostarskom bokseru Emilu Markiću u kojoj stoji: 

''Lično i u ime Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona od srca Ti čestitam na osvajanju WBO evropskog naslova.

Ovo vrhunsko sportsko postignuće rezultat je Tvog predanog rada, ali i dokaz za to kako nema neostvarivih ciljeva. Vjerujem u to da će Te, Emile, ovaj naslov evropskog prvaka, koji nas je sve učinio ponosnim, dodatno motivisati da još predanije radiš i nastaviš ostvarivati vrhunske rezultate na zadovoljstvo svih nas koji s Tobom dijelimo radost zbog svih Tvojih uspjeha.

Na tom putu, u meni lično i u Vladi HNK, kao i dosad, imat ćeš istinskog prijatelja i partnera, koji će, u skladu sa mogućnostima, podržavati Tvoje napore i barem dijelom olakšati Tvoj uspješan, ali i zahtjevan sportski put''.

11-12-2018 10:03

41. GODIŠNJICA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, danas je u povodu 41. godišnjice osnivanja Sveučilišta u Mostaru, bio nazočan na svečanoj sjednici Senata na kojoj mu je uručena Plaketa za izuzetan doprinos razvoju Sveučilišta.

Čestitajući profesorima i zaposlenicima, bivšim i sadašnjim studentima te menadžmentu njihov Dan, premijer Herceg je istaknuo činjenicu da je Sveučilište u Mostaru, u relativno kratkom vremenu, prešlo dug put od malog regionalnog do modernog evropskog sveučilišta utemeljenog na visokoj kvaliteti studijskih programa i izvrsnosti profesora i studenata.

„Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je u vrh svojih prioriteta stavila visokoškolsko obrazovanje, dokazujući to ne samo redovitim mjesečnim sufinansiranjem Sveučilišta, nego i izravnim stipendiranjem i subvencioniranjem smještaja u studentske domove“, rekao je premijer Herceg zahvalivši menadžmentu Sveučilišta koje je prepoznalo napore Vlade dodjeljujući joj priznanje koje obavezuje na još kvalitetniju podršku.

„S našom podrškom nećemo stati. Upravo suprotno, bit ćemo i dalje stalno i iskreno zauzeti za dobro ovog, po mnogo čemu,  jedinstvenog i prepoznatljivog Sveučilišta. U lično, ali i u ime ostalih dobitnika priznanja za doprinos razvoju Sveučilišta, zahvaljujem Senatu na iskazanoj nam časti“, rekao je premijer Herceg ističući kako svi oni koji su svoj rad utkali u uspjeh Sveučilišta zaslužuju da zajedno nastavimo s izgradnjom savremenog Sveučilišta, kako bi ono ostalo nositelj izvrsnosti i inovativnosti u našoj nauci i visokom obrazovanju.

07-12-2018 13:39