OBILJEŽEN DAN OPĆINE ČAPLJINA

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona učestvovao je danas na svečanoj sjednici Općinskog vijeća održanoj povodom obilježavanja Dana općine Čapljina.

„Ovo je prilika da istaknem izvrsnu saradnju sa kantonalnom vlasti, odnosno s Vladom HNK. Sve pohvale i zahvale ministrima Joviću, Krasiću, Bevandi, Opsenici i Soldi i svakako onome koji je na čelu Vlade – premijeru Nevenku Hercegu. Ova Vlada je, najviše od svih dosadašnjih Vlada, pokazala senzibilitet prema jedinicama lokalne samouprave, te im još jednom zahvaljujem na tome. Vama koje sam sada ovdje nabrojao pripada posebno mjesto u našoj pobjedničkoj ekipi“, rekao je Smiljan Vidić, načelnik Općine Čapljina.

 Svečanoj sjednici Općinskog vijeća, uz premijera Hercega, prisustvovali su i ministri u HNK: Goran Opsenica, Donko Jović, Stjepan Krasić i Slađan Bevanda.

03-10-2018, 13:17

PREMIJER HERCEG OBIŠAO RADOVE NA ŠKOLI A.B.ŠIMIĆA U MOSTARU

Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je obišao radove na OŠ Antuna Branka Šimića u Mostaru, čiju obnovu kroz Projekat energetske efikasnosti finansira Vlada HNK, te održao sastanak sa Snježanom Brkić, direktoricom i djelatnicima škole.

Premijer Herceg istaknuo je kako je jedan od najvažnijih projekata na kojem Vlada radi od početka svog mandata - Projekat energetske efikasnosti.

„Do sada smo obnovili 20 javnih objekata, a u toku je 'utopljavanje' još škola i sportskih sala, za što smo osigurali više od 10 miliona KM“, rekao je premijer Herceg dodavši kako je konačan cilj Vlade obnova svih javnih objekata u HNK u sektoru obrazovanja, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova.

Na sastanku sa direktoricom i djelatnicima škole, premijer Herceg je rekao kako školu ne čine zidovi nego njezini djelatnici i naša djeca. Istaknuo je i to  kako ga raduje činjenica da je korektan odnos sa sindikatima u obrazovanju doveo do potpisivanja Kolektivnih ugovora kojima je uređen radno-pravni status i značajno popravljen materijalni položaj prosvjetnih djelatnika.

Snježana Brkić, direktorica škole zahvalila je premijeru Hercegu i Vladi HNK što su  prepoznali potrebe škole koju pohađa oko 570 učenika.

„Lično i u ime svih djelatnika i učenika, zahvaljujem premijeru Hercegu i Vladi našega kantona što ćemo uskoro imati školsku zgradu na koju možemo biti ponosni, kao i bolje uslove za rad i učenje.“, zaključila je direktorica Brkić.

03-10-2018, 11:42

VLADA HNK USKORO U NOVOJ ZGRADI – ZAVRŠENA KUPOVINA HOTELA „ERO“

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Adnan Faladžić, ministar finansija danas su s predstavnicima Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine potpisali Ugovor o kreditu kojim se reguliše korištenje kreditnih sredstava i otplate kredita odobrenog iz kreditne linije za finansiranje investicijskih projekata općina, gradova, kantona i F BiH.

Tom prilikom, premijer Herceg je istaknuo kako će Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona kreditna sredstva, u iznosu od 11.000.000,00 KM,  koristiti isključivo za finansiranje kupovine Hotela ''Ero'' u Mostaru za smještaj kantonalnih organa vlasti. 

„Razvojna banka Federacije BiH odobrila je, po vrlo povoljnim uslovima, kredit za kupovinu Hotela „Ero“ u Mostaru za potrebe zajedničkog smještaja kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija, stručnih službi i kabineta Vlade HNK.
Radovi na adaptaciji uskoro će započeti, te će se, njihovim završetkom, u potpunosti završiti projekat zajedničkog smještaja usmjeren na podizanje efikasnosti rada kantonalnih organa uprave, kvalitete pružanja usluga građanima, ali i smanjenja ukupnih troškova javne uprave“, rekao je dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.

03-10-2018, 10:08

PREMIJER HERCEG U RADNOJ POSJETI OPĆINI ČITLUK

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona boravio je danas u radnoj posjeti općini Čitluk.

Posjeta je započela obilaskom Osnovne škole u Biletić Polju, čiju je obnovu finansirala Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kako bi učenicima i prosvjetnim radnicima bili osigurani bolji uslovi za boravak i rad, na školskoj gradi je zamijenjen stari dotrajali krov,  ugrađeni su novi otvori, te postavljena nova termo fasada. 

Nastavljajući posjetu, premijer Herceg obišao je saobraćajnicu Žitomislići-Čitluk – dionica Biletić Polje-Čitluk čija sanacija se provodi u okviru Programa Ministarstva saobraćaja i veza- Uprave za ceste, za što je izdvojeno oko 400.000,00 KM.

Takođe, premijer Herceg obišao je i Osnovnu školu u Služnju gdje je Vlada HNK, uz obnovu krovišta, izmjenu otvora i postavljanje nove fasade, finansirala asfaltiranje školskog igrališta, prilaz za lica sa invalidnošću i pristup školi s regionalne ceste.

Potom je Delegacija posjetila Osnovnu školu fra Didaka Buntića u Čitluku gdje je u temeljitu obnovu zgrade škole, u okviru Projekta energetske efikasnosti, Vlada HNK uložila više od pola miliona maraka. Na zgradi škole postavljeno je novo krovište, termička fasada, plastični prozori, rasvjeta u hodnicima i predvorju škole, te nova kotlovnica.

„Novi izgled škola koje smo obišli i viša energetska vrijednost, te izraženo zadovoljstvo onih koji u obnovljenim školama uče i rade,  uvjeravaju nas u to kako smo na pravom putu, da smo donijeli dobru odluku s kojom trebamo nastaviti i u idućem periodu. Kada smo donijeli odluku o pristupanju projektu energetske efikasnosti, procijenili smo da je to najjednostavniji, najefikasniji i najisplativiji način kako brzo poboljšati uslove u našim javnim objektima u obrazovanju, zdravstvu, ali i pravosuđu i policiji. Takođe, to je način  i kako pomoći našim općinama koje su vlasnici tih objekata.

Budući da je obrazovanje  u vrhu prioriteta Vlade, i ovom prilikom pozivam sve nas koji učestvujemo u odgojno-obrazovnom procesu i procesu donošenja odluka da se nikada ne umorimo u stvaranju što boljih uslova u obrazovanju jer je ulaganje u obrazovanje najbolja investicija za našu budućnost“, rekao je premijer Herceg.

Govoreći o ulaganju u saobraćajnu infrastrukturu, premijer Herceg naglasio je kako je u cilju stvaranja što ugodnijeg okruženja za život građana, Vlada usvojila Srednjoročni program izgradnje i održavanja regionalnih i priključnih cesta u HNK za period do 2021. godine.

„Za 2018. godinu za ovu namjenu u Budžetu HNK osigurana su sredstva u iznosu od 5.775.000 KM, dok će za svaku narednu godinu iznos biti uvećan za 5%. Uz brojne projekte  u svim našim općinama, među kojima su najvažniji cesta  Sovićka vrata- potok Zec,  Prozor-Varvara-Mokronoge, Dračevo-Hutovo-Ravno i Čapljina-Gabela-granični prelaz, rekonstruišemo i saniramo i ceste u općini Čitluk. Već su započeli radovi na dionici Biletić Polje-Čitluk koje smo danas obišli, te na cesti Tromeđa-Hamzići“, rekao je premijer Herceg.

Takođe, premijer Herceg obišao je i Općinski sud u Čitluku, gdje je Vlada za projekat dogradnje i rekonstrukcije zgrade izdvojila 450.000,00 KM, te dodatna inicijalna sredstva za plate, materijalne troškove zaposlenih u Sudu i nabavku informatičke opreme. Istaknuto je kako je projekat vraćanja Suda u Čitluk jedan od projekata koje je Vlada snažno podržala u interesu naših građana koji trebaju bržu dostupnost pravosudnima institucijama, veću kvalitetu rada ali i manje troškove.

Premijer Herceg posjetu je završio sastankom s Marinom Radišićem, načelnikom Općine i njegovim saradnicima s kojima je razgovarao o realiziranim zajedničkim projektima osobito vezanima za privredu, poljoprivredu, te civilnu zaštitu i vatrogastvo. Istaknuto je kako se tokom ove godine na području Čitluka realiziraju projekti iz oblasti vodoprivrede:  rekonstrukcija i sanacija Distributivnog cjevovoda Jelina Glavica do crpne stanice Ograđenici u dužini od 500 m (Broćanska ulica u Čitluku),  Kanalizacija Bulića potok- ulica kralja Tvrtka“ te nabavka i izgradnja pumpi za crpnu stanicu Biletić polje.

 

02-10-2018, 15:09

PREZENTOVANI PROJEKTI SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je prisustvovao prezentaciji projekata ''Povećanje konkurentnosti MSP-a kroz stvaranja udruženja preduzeća i uspostavljanje tvornice za učenje –Learning Factory'' i ''Povećanje konkurentnosti preduzeća u metalnom sektoru kroz implementaciju lean alata i osnivanje Centra za lean'', koje je održana na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru.

Obraćajući se prisutnima, premijer Herceg je iskazao zadovoljstvo uspostavljanjem nove veze između Sveučilišta, realnog sektora i državne uprave - veze koja pravi novi pomak u poboljšanju kvalitete i uslova visokog obrazovanja, ali i doprinosi povećanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz stvaranje Klastera metala i plastike, uspostavljanje Tvornice koja uči i Lean centra.

„Rekao bih dosta pojedinačnih ciljeva, ali jedan opći - stvoriti takav edukacijski ambijent koji će, što je moguće realnije, predstavljati stvarnu tvornicu i koji će biti na raspolaganju studentima, a kroz cjeloživotno obrazovanje i zaposlenicima u realnom metalskom sektoru“, rekao je premijer Herceg zaključivši kako je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona neupitno opredijeljena za izvrsnost u svim segmentima života, posebno za izvrsnost u obrazovanju,  te je vrijednosti prepoznala i u ovom projektu u kojem učestvuje kao partner, a tako će siguran sam biti i u budućnosti.

02-10-2018, 13:23

POTPISANI UGOVORI ZA FINANSIRANJE PROJEKATA SOCIJALNE POLITIKE

Dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK potpisao je danas u zgradi Vlade ugovore s predstavnicima trideset pet udruženja kojima je za finansiranje projekata iz oblasti socijalne politike odobreno ukupno 77.000,00 KM.

Obraćajući se, lično i u ime dr. sc. Nevenka Hercega, premijera Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, ministar Opsenica je rekao kako su u sektoru socijalne zaštite učinjeni značajni pomaci  pri čemu se posebno osvrnuo na nove servise i usluge, okretanje prevenciji i najranjivijim grupama.

„Naša posvećenost nevladinom sektoru još je veća, vidljivo je to i kroz 18% povećanja sredstava namijenjenih finansiranju projekata socijalne politike.

Svake godine smo ponovno naglašavali potrebu da ponuđeni projekti budu što kvalitetniji, pa ni ova godina nije bila izuzetak. Imamo vrijednih projekata, onih nešto manje vrijednih, ali i onih na granici prihvatljivosti. Prethodnih godina nositelji tih jedva prihvatljivih projekata, doduše potiho, znali su izražavati svoje nezadovoljstvo visinom dodijeljenih iznosa. Sada ih molim da to ne čine, jer za to nemaju razloga. Ako netko treba biti nezadovoljan, to mogu biti nositelji projekata koji su dobili najviše, ali ne i mogući maksimum i Ministarstvo koje je, unatoč svemu, odlučilo finansirati sve projekte ne želeći kraj mandata obilježiti ponašanjem drugačijim od dosadašnjeg“, rekao je ministar Opsenica.

 

 

02-10-2018, 12:31

PLATE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA BIT ĆE POVEĆANE ZA 15% U NAREDNE TRI GODINE

Na 91. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, nastavljajući kontinuisani i otvoreni socijalni dijalog s predstavnicima sindikata u cilju poboljšanja prava i materijalnoga položaja korisnika Budžeta, dala je saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora koji se zaključuje sa sindikatom policije HNK. Ujedno, usvojen je Zaključak kojim Vlada prihvata dogovor sa reprezentativnim sindikatom o povećanju plata policijskih službenika MUP-a HNK na način da će plata biti povećana za naredne tri budžetske godine i to 5% za svaku godinu počevši od 1.1.2019. godine.

Takođe, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu HNK kojim se, uz ostalo, utvrđuje način upravljanja mineralnim sirovinama, zaštita i izvođenje rudarskih radova, te Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima HNK.

Vlada je dala saglasnost na Finansijski plan Službe za zapošljavanje HNK za 2019. godinu u iznosu 14.304.948,00 KM kao i na Odluku o izvršenju finansijskog plana Službe. 

U cilju osiguranja asistenata u nastavi za svu djecu s poteškoćama u razvoju u HNK,  Vlada je započela potrebne aktivnosti i procedure kako bi, uz do sada osiguranih 24, bilo angažovano još 15 asistenta.

Usvojene su, takođe, i potrebne odluke vezano za provođenje Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke 2019.-2022.  usvojenog u septembru ove godine.  Naglašeno je kako je prvi korak u implementaciji Programa izbor zdravstvenih ustanova s kojima će biti zaključen ugovor za obavljanje mamografskih pregleda žena od 45 do 69 godine starosti.

Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava za donacije u građevinskom materijalu u iznosu 250.000,00 KM čime će se podržati rješavanje stambenih potreba 84 povratnika.

Vlada je razmotrila Informaciju Ministarstva privrede o stanju preduzetništva i obrta na području HNK u 2017. godini u kojoj je naglašeno kako je povećan broj novoregistrovanih preduzeća, dok se broj obrta smanjio, te je prosječna plata viša u odnosu na prethodnu godinu.

Razmotrena je i Informacija o stanju u oblasti lovstva za 2017./2018. lovnu godinu. Istaknuto je kako je na području HNK osnovano 12 lovišta, čiji su korisnici izradili  lovno-gospodarske osnove.  

Vlada je razmotrila Izvještaj o žetvi strnih žita u 2018. godini u kojoj je naglašeno kako su ukupno zasijane površine veće za 46 hektara u odnosu na prethodnu žetvu, a ukupan prinos za 38 tona po hektaru.

Takođe, Vlada je usvojila i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja iz različitih područja djelovanja.

12-12-2018 15:16

ČESTITKA EVROPSKOM PRVAKU EMILU MARKIĆU

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona uputio je čestitku mostarskom bokseru Emilu Markiću u kojoj stoji: 

''Lično i u ime Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona od srca Ti čestitam na osvajanju WBO evropskog naslova.

Ovo vrhunsko sportsko postignuće rezultat je Tvog predanog rada, ali i dokaz za to kako nema neostvarivih ciljeva. Vjerujem u to da će Te, Emile, ovaj naslov evropskog prvaka, koji nas je sve učinio ponosnim, dodatno motivisati da još predanije radiš i nastaviš ostvarivati vrhunske rezultate na zadovoljstvo svih nas koji s Tobom dijelimo radost zbog svih Tvojih uspjeha.

Na tom putu, u meni lično i u Vladi HNK, kao i dosad, imat ćeš istinskog prijatelja i partnera, koji će, u skladu sa mogućnostima, podržavati Tvoje napore i barem dijelom olakšati Tvoj uspješan, ali i zahtjevan sportski put''.

11-12-2018 10:03

41. GODIŠNJICA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, danas je u povodu 41. godišnjice osnivanja Sveučilišta u Mostaru, bio nazočan na svečanoj sjednici Senata na kojoj mu je uručena Plaketa za izuzetan doprinos razvoju Sveučilišta.

Čestitajući profesorima i zaposlenicima, bivšim i sadašnjim studentima te menadžmentu njihov Dan, premijer Herceg je istaknuo činjenicu da je Sveučilište u Mostaru, u relativno kratkom vremenu, prešlo dug put od malog regionalnog do modernog evropskog sveučilišta utemeljenog na visokoj kvaliteti studijskih programa i izvrsnosti profesora i studenata.

„Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je u vrh svojih prioriteta stavila visokoškolsko obrazovanje, dokazujući to ne samo redovitim mjesečnim sufinansiranjem Sveučilišta, nego i izravnim stipendiranjem i subvencioniranjem smještaja u studentske domove“, rekao je premijer Herceg zahvalivši menadžmentu Sveučilišta koje je prepoznalo napore Vlade dodjeljujući joj priznanje koje obavezuje na još kvalitetniju podršku.

„S našom podrškom nećemo stati. Upravo suprotno, bit ćemo i dalje stalno i iskreno zauzeti za dobro ovog, po mnogo čemu,  jedinstvenog i prepoznatljivog Sveučilišta. U lično, ali i u ime ostalih dobitnika priznanja za doprinos razvoju Sveučilišta, zahvaljujem Senatu na iskazanoj nam časti“, rekao je premijer Herceg ističući kako svi oni koji su svoj rad utkali u uspjeh Sveučilišta zaslužuju da zajedno nastavimo s izgradnjom savremenog Sveučilišta, kako bi ono ostalo nositelj izvrsnosti i inovativnosti u našoj nauci i visokom obrazovanju.

07-12-2018 13:39