TROGODIŠNJI RAD VLADE HNK PREZENTOVAN U DNEVNIM NOVINAMA

Povodom  tri godine rada, danas je u dnevnim novinama objavljen prilog o radu Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u tom razdoblju.

U privitku prilog objavljen u Večernjem listu.

26-09-2018, 15:35

NA RAČUNIMA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA 1.360.000 KM ZA VANSUDSKE NAGODBE

Nastavljajući započete aktivnosti u vezano za rješavanje pravomoćnih sudskih rješenja, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na nedavno održanoj  85. sjednici, donijela Odluku o isplati potraživanja iz Budžeta HNK čime su riješena potraživanja za sve predmete čija je pravomoćnost utvrđena zaključno s danom 31.12.2013. godine.

Na tom tragu, danas je pravnim i fizičkim licima započela uplata još ukupno 1.360.000 KM za vansudske nagodbe.

Vlada je, svjesna koliko je naslijeđeni problem ozbiljna prijetnja finansijskoj stabilnosti Kantona,  2016. godine započela aktivnosti i donijela potrebne odluke kojima je, svima koji posjeduju ovršne sudske odluke na teret Budžeta, ponudila mogućnost vansudske nagodbe.

Do sada je za tu namjenu izdvojeno više od 10 miliona KM.

Inače, rješavanjem potraživanja do 2013. godine Vlada je ispunila dogovor postignut tokom pregovora sa sindikatima korisnika Budžeta, naročito sindikatima prosvjetnih radnika. 

26-09-2018, 15:03

TRI GODINE RADA VLADE HNK: VELIKI POMACI NA BOLJE

Svečanom sjednicom u Gradskoj vijećnici Grada Mostara, na kojoj su predstavljeni dosadašnji rezultati, obilježene su tri godine rada Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u ovom mandatu.

O najbitnijim projektima Vlade govorio je premijer dr. sc. Nevenko Herceg. Podsjećajući  kako je u istoj sali prije tri godine izložio svoj ekspoze i u njemu viziju i planove Vlade u mandatnom razdoblju, koje su neki smatrali preambicioznim, neostvarivim i nerealnim, naglasio je da je rad Vlade sve takve demantovao.

„Stanje koje smo zatekli nije bilo nimalo ohrabrujuće. Obaveze su premašivale stotinu miliona maraka, a nezadovoljstvo u prosvjeti, zdravstvu, obrazovanju, ali i drugim područjima bilo je vrlo ozbiljno. Radi toga smo već na konstituirajućoj sjednici, održanoj 28. septembra 2015. godine, pred sebe kao prioritetne ciljeve postavili finansijsko stabilizovanje Budžet, definisanje aktivnosti i mjera na povećanju prihodovne strane Budžeta, te provođenje usvojenih programa mjera štednje. Na tom smo tragu, prvi put od utemeljenja HNK priredili smo Budžet i Zakon o izvršenju Budžeta HNK za 2016. godinu koji su u Skupštini usvojeni u tekućoj za iduću godinu. Istovremeno usvojeni su i finansijski planovi izvanbudžetskih korisnika (Službe za zapošljavanje, Zavoda zdravstvenog osiguranja i Fonda za zaštitu okoliša HNK), čime je prvi put ministarstvima, upravama, kabinetima i izvanbudžetskim korisnicima omogućeno nesmetano poslovanje od 1. januara naredne godine. Uspostavljenu dobru praksu usvajanja budžeta i finansijskih planova u tekućoj za sljedeću, Vlada je nastavila i u narednim godinama.

Radeći dosljedno na jačanju fiskalne stabilnosti i održivosti javnih finansija, Vlada je u 2017. godini prvi put ostvarila značajan višak sredstava u Budžetu, koji je preusmjeren za različite razvojno-socijalne programe, jedinicama lokalne samouprave za komunalnu i cestovnu infrastrukturu, visokoškolskim i znanstvenim ustanovama, zdravstvenim ustanovama i staračkim domovima, kulturnim i sportskim institucijama, privredi, poljoprivredi i turizmu, te na izmirenje obaveza za izvršne sudske presude“, rekao je premijer Herceg.

Naglasio je, kako je razvoj Kantona, definisan brojnim usvojenim strateško-planskim dokumentima, od kojih je naročito istaknuo Integriranu Strategiju razvoja za razdoblje 2017.-2020. godina, koja je donesena prvi put, te definiše ključne sektore ekonomskog i privrednog razvoja.

„Ako je po nečemu Vlada prepoznatljiva onda je to naš pristup prema obrazovanju i mladima. Uz činjenicu da oko 82 miliona KM izdvajamo za obrazovanje, mi smo u ove tri godine samo u obnovu školskih objekata uložili dodatnih preko 10 miliona KM. Preuzeli smo u cjelini od naših općina finansiranje prevoza učenika u osnovnim školama za što dodatno izdvajamo oko 3 miliona KM. Također, više od 300 mladih dobilo je priliku da odradi pripravnički staž u kantonalnim tijelima uprave, čime im je omogućeno prvo radno iskustvo. Ovih dana okončavamo i konkursnu proceduru za izbor još 40 pripravnika, koji će uskoro početi raditi u tijelima Vlade.

Mlade potičemo i kroz podršku sportu, pa i kulturi. Mislim da smo tokom mandata izravno pomogli više od 500 sportskih i kulturnih institucija, te manifestacija“, rekao je premijer Herceg.

Osvrnuo se i na izuzetno visok nivo socijalnog dijaloga, što je rezultiralo potpisivanjem kolektivnih ugovora i povećanjem plata u obrazovanju i zdravstvu, a uskoro policiji, te državnim službenicima i namještenicima.

Takođe, govorio je o prvi put donesenom Zakonu o zaštiti porodice s djecom, za čiju se provedbu na godišnjoj razini obezbjeđuje oko 5.500.000 KM,  brizi za boračku populaciju, radu MUP-a na održavanju primjerenog stanja javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine, provođenju različitih infrastrukturnih projekata, te razvojnoj dimenziji Budžeta koja se ogleda u podsticanju poljoprivrede, turizma i privrede.

„Zaokružujući pregled našeg trogodišnjeg rada, mogu s ponosom reći kako je Vlada ostvarila ciljeve koje smo izložili pred skupštinskim delegatima prije tri godine.  Na poseban način mogu reći kako je Vlada - Vlada svih jedinica lokalne samouprave, te uz obnovu javnih objekata, finansiranje prevoza učenika i infrastrukturne radove, što nije njena zakonska obaveza, podržava brojne projekte od interesa za općine i Grad Mostar. Sinergijom djelovanja s vodstvom naših općina, te dionicima svih segemenata društva – obrazovanja, nauke, kulture, sporta i drugih iz svih područja djelovanja Vlade, ostvaren je evidentan napredak koji je Vlada do kraja mandata, već utvrđenim instrumentima, odlučna podići na još viši nivo.

Svijetla obraza i uzdignute glave možemo na svakom pedlju HNK stati pred svakog građanina, jer nam naši rezultati to daju za pravo“, zaključio je premijer Herceg.

O radu svakog pojedinačnoga resora govorili su ministri u Vladi: dr. sc. Goran Opsenica, dr.sc. Rašid Haždović, Suad Balić, Ajdin Teletović, Stjepan Krasić, Željko Laketić, Oliver Soldo, Adnan Faladžić,  Donko Jović, Suad Hasandedić i Slađan Bevanda.

Ministri su, kroz svoja izlaganja, predstavili najbitnije projekte i aktivnosti u trogodišnjem razdoblju, složivši se s ocjenom premijera Hercega kako je postignut veliki napredak na svim područjima  djelovanja Vlade.

Cjelovito izlaganje premijera Hercega možete vidjeti u priloženim dokumentima.

 

 

 

 

 

 

 

 

26-09-2018, 13:19

VLADA RADNOM I SVEČANOM SJEDNICOM OBILJEŽAVA TRI GODINE RADA

Radnom i svečanom sjednicom, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona obilježava tri godine rada u ovom mandatu.

U sklopu radnog dijela razmotreno je i usvojeno niz odluka vezanih za redovito funkcioniranje kantonalnih ministarstava.

Članovi Vlade na naročit način su razmotrili Izvještaj o provođenju Strategije razvoja HNK u 2017. godini.  Istaknuto je da Strategija, koja je usvojena prvi put, definiše ključne sektore ekonomskog i privrednog razvoja: malo i srednje preduzetništvo, poljoprivreda, obnovljivi izvori energije i turizam zasnovanj na prirodnoj i multikulturalnoj raznolikosti Kantona.

U Izvještaju je konstatovano da  je, provođenje mjera usvojenih Akcijskim planom, doprinijela rastu na svim planiranim područjima.

Naročito je istaknuto da je, uz smanjenje nezaposlenosti u zadnje dvije godine, primjetan rast zaposlenosti od 8%. Takođe, uz povećanje broja noćenja, povećan je i broj turističkih dolazaka za 32%.

26-09-2018, 11:25

HERCEG, KRASIĆ I SOLDO U RADNOJ POSJETI OPĆINI PROZOR-RAMA

Delegacija Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona predvođena dr. sc. Nevenkom Hercegom, premijerom Vlade boravila je jučer u radnoj posjeti Općini Prozor-Rama.

Posjeta je započela obilaskom gradilišta na putu R-418 Prozor-Varvara- Mokronoge dionica Podbor – Aćimići, iznad mjesta Sopot, za što je Vlada izdvojila oko 500.000,00 KM.

Budući da se radi o vrlo zahtjevnom i teškom terenu, u razgovoru s izvođačima radova istaknuto je zadovoljstvo dinamikom i do sada urađenim poslom.

Delegacija je, također, posjetila  Osnovnu školu „Marka Marulića“  u Prozoru čija obnova je u toku, a za što je Vlada izdvojila 150.000,00 KM.

''Jučer u Čapljini, danas u Prozor-Rami, što potvrđuje da u svim dijelovima našeg Kantona potičemo infrastrukturne i druge projekte.

Danas smo obišli radove na saobraćajnici Prozor-Varvara-Mokronoge i O.Š. „Marka Marulića“ čija je obnova u toku. Vrlo sam zadovoljan onim što je do sada urađeno. Na ovome nećemo stati i nastaviti ćemo i dalje pomagati projekte kojima želimo svim građanima Općine Prozor-Rama osigurati bolje uslove života,'' rekao je premijer Herceg.

''Trenutno se izvode radovi na fasadi škole koja postepeno dobiva jedan potpuno novi izgled. Zahvaljujem premijeru Vlade na podršci, uvjeren u to kako ćemo, kroz našu buduću saradnju, ovu školu urediti da u funkcionalnom i estetskom smislu bude jedna od najljepših u Kantonu“, rekao je Slavko Bilić, direktor OŠ „Marko Marulić“ u Prozoru.

Inače, u sastavu Delegacije su, uz premijera Hercega, bili i Stjepan Krasić, ministar saobraćaja i veza i Oliver Soldo, ministar za pitanja boraca. 

26-09-2018, 9:38

OTVORENA OBNOVLJENA ZGRADA OŠ GNOJNICE

Dr. sc. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK jučer je prisustvovao svečanosti otvaranja nove zgrade Osnovne škole Gnojnice.

U projektu izgradnje OŠ Gnojnice, u vrijednosti 5 miliona KM, učestvovala je i Vlada Hercegovačko-neretvanskoga kantona s 1.926.000 KM.

U obraćanju prisutnima, ministar Hadžović istaknuo je zadovoljstvo povodom otvaranja Osnovne škole Gnojnice, te zahvalio svim roditeljima koji su vjerovali u O.Š. Gnojnice i koji su je godinama podržavali u teškim uslovima rada.

„Ipak smo na kraju dočekali da uđemo u jedan ovakav objekt 21. vijeka. Svi smo ponosni na ovu školu. Zahvaljujem i čestitam svima koji su učestvovali i doprinijeli izgradnji, jer ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost, a naša djeca zaslužuju da imaju kvalitetne uslove rada i da ni za kim ne zaostajemo. Našoj djeci želim da uspješno grade budućnost u ovoj školi i ulažu u svoje obrazovanje jer znanje je moć koju vam niko ne može oduzeti“, rekao je ministar Hadžović.

Enes Džiho, direktor OŠ Gnojnice, u pozdravnom govoru, zahvalio je svima koji su doprinijeli izgradnji škole, te naglasio kako je lokalitet na kojemu se nalazi škola od izuzetna značenja za lokalno stanovništvo i grad Mostar, budući da je ovim projektom omogućeno da djeca s ovih prostora odrastaju i stječu nova znanja u najsavremenijim uslovima.

 „Ovaj objekt je moderno opremljen s 18 učionica s kabinetima, velikom salom sa svlačionicama, tuš kabinama, tribinama, bibliotekom sa čitaonicom, zubnom ordinacijom i mnogim prostorijama za boravak učenika i nastavnika, te video nadzorom što školu čini jednom od najopremljenijih škola s ovih prostora,“ rekao je direktor Džiho.

 

26-09-2018, 9:29

OTVOREN PRVI FESTIVAL DJEČJE KNJIGE „STABLO NASRED SVIJETA“

U organizaciji Narodne knjižnice HNK danas je na platou Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosače u Mostaru otvoren Prvi festival dječje knjige „Stablo nasred svijeta“.

Prisutne je, lično i u ime dr. sc. Nevenka Hercega, premijera Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona pozdravio Veselko Čerkez, šef Kabineta premijera Vlade HNK i zahvalio direktorici Pavlović i njezinim saradnicima na organizaciji Festivala, istaknuvši kako veliki broj okupljenih i iskazani interes za ovaj događaj svjedoči da i u  vremenu savremenih postignuća knjiga ima veliku, nezaobilaznu važnost.

Julijana Pavlović, direktorica Narodne knjižnice HNK Mostar istaknula je kako je cilj Festivala promocija knjige, druženje i sretni osmijesi na licima najmlađih.

Inače, Festival „Stablo nasred svijeta“ održava se od 17. do 19. oktobra, gdje posjetitelje očekuje bogat i zanimljiv kulturno-zabavni program.

17-10-2018 13:45

HOTEL ERO U VLASNIŠTVU VLADE HNK

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Zijad Krnjić, direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje danas su  potpisali Ugovor o primopredaji hotela ''Ero'' u vlasništvo Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Potpisivanjem Ugovora završene su aktivnosti oko kupovine hotela ''Ero'' gdje će biti smješteni kantonalni organi uprave.

''Današnjim potpisivanjem Ugovora završili smo proceduru kupovine hotela ''Ero'' za potrebe smještaja Vlade i drugih kantonalnih organa uprave.

Slijedi rekonstrukcija zgrade Hotela kako bi bila funkcionalna i mogla odgovoriti potrebama, te kako bi uskoro građani mogli na jednom mjestu završiti najveći dio administrativnih poslova.

Uštede koje ćemo ostvariti smještajem na jednom mjestu kao i pogodnosti koje iz toga proizlaze potvrdit će opravdanost ove investicije za koje smo kreditom kod Razvojne banke Bosne i Hercegovine osigurali 11.000.000,00 KM,'' rekao jer nakon potpisivanja Ugovora premijer Herceg.

Zijad Krnjić, direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje izrazio je zadovoljstvo što je današnjim potpisivanjem Ugovora transparentno i u obostranom interesu zvanično završena procedura prodaje hotela ''Ero'' .

''Vjerujem kako će Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona uskoro ovaj objekt dovesti u funkciju kako bi građanima HNK na jednom mjestu bile dostupne sve usluge kantonalnih organa uprave,''  rekao je direktor Krnjić.

Inače, uz prisustvo predstavnika notarskog ureda Musa, potpisivanju Ugovora u kojem je definisano kako će  Vlada HNK  Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje nakon preuzimanja objekta u roku od 270 dana, a u četiri  jednake rate uplatiti ukupno 10.550.144,00 KM,  prisustvovali su Ivan Rogić, zamjenik direktora i Eugen Ćubela, predsjednik Upravnog odbora FZ PIO.

16-10-2018 13:03

MINISTAR OPSENICA NA OBILJEŽAVANJU DANA ROZE TRAKE

U organizaciji Udruženja "Novi Pogled", pod sloganom "Nismo same imamo Vas", Dan roze trake obilježen je danas u Mostaru na platou ispred Mepas Mall-a.

Obraćajući se prisutnima, ministar Opsenica istaknuo je kako je Vlada dr. sc. Nevenka Hercega u protekle tri godine, unatoč složenim uslovima u kojima je djelovala, i u ovoj oblasti učinila snažan iskorak.

„Od brojnih rezultata Vlade izdvojit ću dva projekta koja je predložilo i izradilo Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite a koji, nedvojbeno, imaju historijsko najveći humanitarno-socijalni karakter.

Prvi je  Zakon o zaštiti porodice s djecom, kojim smo željeli osnažiti stup našeg društva – porodicu. On za sada pripada sferi socijalne zaštite, makar ima i određeni demografski značaj, no njegov pravi demografski efekt, povećanjem broja i opsega prava, treba biti prioritetni zadatak nove kantonalne Vlade.

Drugi projekat je Kantonalni program ranog otkrivanja raka dojke 2019. – 2022. kojim smo željeli pomoći najvažnijem segmentu našeg društva – ženama, jer ako smo porodicu nazvali stupom našeg društva, recimo onda i to da tri ćoška svake kuće, odnosno porodice počivaju na ženi“, rekao je ministar Opsenica, otvarajući manifestaciju „Dan roze vrpce“.

Inače, mjesec oktobar veže se uz podizanje svijesti o problemu karcinoma dojke, a na svjetskom nivou prepoznat je kao mjesec borbe protiv raka dojke ili ružičasti mjesec. To je prilika za naglašavanje važnosti prevencije i mogućnosti ranog otkrivanja, te da se svi podsjetimo na to kako je potrebno na vrijeme početi brinuti o svom zdravlju. 

16-10-2018 12:49