PREMIJER HERCEG SA PČELARIMA UDRUŽENJA ''MATICA'' MOSTAR

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona primio je danas Borasa Kvesića, predsjednika Udruženja ''Matica'' Mostar i Saveza udruženja pčelara HNK i Željka Džidića, člana Udruženja ''Matica''.

Pčelari su premijeru Hercegu zahvalili na podršci, upoznavši ga s planovima Udruženja koje okuplja oko 140  članova iz grada Mostara.

''Udruženje ''Matica'' nositelj je prava na oznaku i ime porijekla hercegovački med dobivenog od Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 2014. godine. Ove godine hercegovački med upisan je u svjetski registar zaštićenih oznaka WIPO u Ženevi. Takođe, Udruženje u saradnji s Agronomskim i prehrambeno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, Savezom pčelara HNK i Savezom pčelara F BiH organizuje Međunarodni pčelarski sajam ''IV. Dani hercegovačkog meda, Mostar- 2018.'' koji će biti održan 10. novembra 2018. godine u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače. Pored izlaganja meda, bit će organizovana i stručno-edukativna radionica'',  rekao je Kvesić.

Premijer Herceg naglasio je kako će Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje podržavati rad udruženja, te poljoprivrednih sajmova, manifestacija i izložbi od značaja za HNK.

''Vlada je protekle godine prvi put osigurala kantonalne poticaje u poljoprivredi. Za tu je namjenu prošle godine izdvojeno 900.000 KM, a u ovogodišnjem Budžetu 1.300.000 KM“, rekao je premijer Herceg dodavši i to kako su poticaji u pčelarstvu dio Strategije Vlade i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da budžetskim sredstvima podržavaju  poljoprivrednu i prehrambeno-prerađivačku proizvodnju.

30-10-2018, 11:34

KONFERENCIJA EVROPSKE DIREKTIVE I VODNE USLUGE U BiH

Dr. sc. Nevenko Herceg premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je prisustvovao  specijaliziranom skupu na temu vodnih usluga u BiH i primjenama propisa EU održanom u velikoj sali Hotela Mepas u Mostaru.

U pozdravnom govoru, premijer  Herceg iskazao je zadovoljstvo činjenicom da se o izazovima sektora vodnih usluga, a u kontekstu našega evropskog puta, razgovara upravo u Mostaru, u sjedištu Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja svim svojim aktivnostima snažno zagovara i podržava evropski put BiH.

„Dodatnu vrijednost ovoj Konferenciji daje činjenica da je njezina organizacija rezultat uspješne prekogranične, evropske saradnje hrvatskog strukovno-informativnog časopisa Komunal i bosanskohercegovačke Agencije za vodno područje Jadranskoga mora koju je, sa zadovoljstvom, podržala i Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona.“, rekao je premijer Herceg ističući kako naši prostori raspolažu iznimnim bogatstvom vode kao prirodnog resursa, te kako nismo svjesni njezine vrijednosti, a još manje neophodnosti očuvanja njezine kvalitete.

 „A i kad smo svjesni, nedostaje nam ne toliko znanja koliko sredstava da očuvamo naše vode kao ograničeni izvor i ekonomsko dobro kojim trebamo upravljati na način da se ne ugroze interesi budućih naraštaja. To se možda ponajbolje vidi upravo kroz stanje vodnih usluga i infrastrukture u oblasti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja koje je, nažalost, daleko od primjene principa upravljanja zahvaćenom vodom od izvorišta do korisnika i od korisnika do neškodljivog upuštanja u okoliš.“, rekao je premijer Herceg dodavši i to kako je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona svjesna vrijednosti voda, a pri kreiranju javnih politika uistinu pozorno slušamo preporuke nauke i struke.

„Odluke u području vodne politike i njihovu implementaciju u praksi, pokušavamo zasnivati upravo na prepoznavanju i poznavanju vrijednosti vode kao preduslova našeg života, kulture i privredne moći. Na osobit način, moramo i želimo voditi više računa o kvaliteti vode koju imamo.  Mi u HNK-u još uvijek imamo vode relativno dobre kvalitete, ali ne smijemo ignorisati specifičnosti područja delte rijeke Neretve, njezina sliva kao i sliva rijeke Trebišnjice gdje su vodoopskrbni izvori pod povremenim utjecajem mora ili opterećenja iz gornjih dijelova sliva. K tome, vrlo izglednu ugrozu za naše vode predstavljaju i mogući nastavak izgradnje Jadransko-jonske autoceste, koridora V5 i cijelog niza sadržaja koji prate takve objekte,“ istaknuo je premijer Herceg zaključivši kako je Konferencija „Evropske direktive i vodne usluge u BiH“ prilika za razmjenu stručnih mišljenja i iskustava za provođenje infrastrukturnih projekata u oblasti vodnih usluga, osobito u dijelu njihova  finansiranja iz raspoloživih evropskih fondova.

Inače, Konferenciji je uz premijera Hercega prisustvovao i Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, te brojni predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, državnih institucija, akademski stručnjaci, konzultanti i projektanti, a raspravljano je o unaprjeđenju i prilagodbi vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja voda.

29-10-2018, 12:41

OBRAĆANJE MINISTRA OPSENICE NA SJEDNICI SKUPŠTINE HNK

Na današnjoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite obratio se delegatima govorom koji je izazvao zanimanje novinara i javnosti. Obraćanje ministra Opsenice stoga prenosimo u cjelini:

Dame i gospodo prisutni u sali Skupštine!

Povodom prijema Nogometnog saveza BiH u punopravno članstvo Svjetske nogometne federacije (FIFA), devedesetih godina prošlog stoljeća na stadionu Koševo u Sarajevu odigrana je fudbalska utakmica između reprezentacije BiH i reprezentacije Svijeta.

U predigri te utakmice odigrana je fudbalska utakmica između reprezentacije doktora BiH i reprezentacije doktora Svijeta. Na desnom boku, u ovom dresu sa brojem 2 igrao sam za fudbalsku reprezentaciju doktora BiH i s ponosom branio njene boje i čast. I to ću činiti i dalje.

Ali, ne prihvaćam da danas neki svojataju ovu državu i žele vladati njome na način kao da je samo njihova. Ova zemlja / država jednako pripada i Zijatu Mušiću, Vesni Saradžić, Aneru Žuljeviću i meni. Svi smo mi krvarili i krvarimo i danas za nju, svatko na svoj način i u okviru svojih mogućnosti.

Ne želim govoriti o promjenama Ustava, borbi  protiv korupcije, vladavini prava, evroatlantskim integracijama, upitniku EU i kandidacijskom statusu jer moje obraćanje nema namjeru izazivati političke polemike nego kao predstavnik hrvatskog naroda želim izraziti žaljenje što u ovoj napaćenoj zemlji izbori, napokon, nisu  bili slobodni, pravični i demokratski, kako bi se osiguranjem narodnog legitimiteta mogla uspostaviti pravično organizovana institucionalna arhitektura i odnosi osnovani na jednakosti građana i ravnopravnosti konstitutivnih naroda.

Što reći, nego:

„Bože, oprosti im, jer ne znaju što čine.“

 

29-10-2018, 12:36

ODRŽANA 11. VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE HNK

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj, jedanaestoj vanrednoj sjednici usvojila Izmjene i dopune Budžeta HNK za 2018. godinu i dala saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2018. godinu.

„Današnjim odlukama Skupštine kojima su prihvaćene Izmjene i dopune Budžeta HNK i dana saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja, stvorili smo sve potrebne preduslove za provođenje finansijskog dijela postignutih dogovora sa sindikatima u zdravstvu. Na ovaj način, još jednom smo potvrdili kako je naš dijalog sa socijalnim partnerima bio vrlo odgovoran i preuzete obaveze u cjelini izvršavamo. Naime, podsjetit ću da je Vlada, u cilju ispunjenja prihvaćenog dijela obaveza za osiguranje finansijskih sredstava za povećanje plata zdravstvenih djelatnika, donijela odluku kojom je preuzela zaduženje za projekat “Modernizacija bolnica u BiH – faza II”. Time smo omogućili Zavodu zdravstvenog osiguranja oslobađanje sredstava koja su do tada bila namijenjena za kredit za bolničke ustanove i njihovo usmjeravanje na poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u zdravstvu.

Takođe, današnjim  usvajanjem Rebalansa Budžeta završeni su svi formalno-pravni poslovi koji su preduslov transfera sredstava Razvojne banke za kupovinu Hotela „Ero“ za smještaj kantonalnih organa uprave“ rekao je dr. sc. Nevenko Herceg u izjavi nakon završetka sjednice.

Današnje tačke Dnevnog reda obrazložili su ministri Adnan Faladžić i dr. sc. Goran Opsenica. 

29-10-2018, 12:22

ODRŽAN SASTANAK ZDRAVSTVENOG VIJEĆA

Na redovnom sastanku Zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK razmatrana je inicijativa/zahtjev Mreže „Naše društvo“ za ukidanje obaveze plaćanja participacije kao načina finansiranja obaveznog zdravstvenog osiguranja sve dok se „ne uvede red u način distribucije i nadzora trošenja javnih sredstava u sektoru zdravstva“.

Zdravstveno vijeće će, u obavljanju zakonom utvrđenih poslova, podržati  svaku inicijativu kojom će biti unaprijeđena prava pacijenata u Kantonu te u tom smislu davati mišljenja na propise koje pripremaju nadležni organi vlasti.

Sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se, između ostalog, i iz sredstava ličnog učestvovanja osiguranih lica u pokriću troškova zdravstvene zaštite. Navedena sredstva prihod su Zavoda zdravstvenog osiguranja i evidentiraju se posebno, u okviru ostvarenih prihoda Zavoda. Sredstva prikupljena participacijom doznačavaju se zdravstvenim ustanovama  na način i pod uslovima  koje odredi  Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja i značajna su stavka u osiguranju dodatnih sredstava za finansiranje zdravstvenih usluga ukoliko raspoloživa sredstva nisu dovoljna za pokriće rashoda obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U situaciji u kojoj se nalazi sistem zdravstva, ne samo u našem kantonu nego i u Federaciji BiH, kada sredstva koja se prikupljaju nisu dovoljna za finansiranje zdravstvenih usluga, Zdravstveno vijeće smatra  da ukidanje participacije ne može biti jamac uvođenja  kvalitetnijeg nadzora nad korištenjem sredstava niti se na taj način može amnestirati odgovornost institucija nadležnih za kontrolu utroška i tako ih uvjetovati da čine ono za što su zakonom obavezni činiti.

Obaveza zdravstvenih ustanova, u trošenju zdravstvenog novca, jest ponašati se odgovorno, transparentno i osigurati najveći mogući stepen kontrole i namjenskog utroška sredstva. Isto je tako obaveza finansijera zdravstvenog sistema, vršiti nadzor nad trošenjem sredstava i osigurati da se sredstva osiguranika koriste u skladu sa namjenama utvrđenim zakonom.

S tim u vezi, Zdravstveno vijeće preporučuje da zdravstvene ustanove, u skladu sa usvojenom Strategijom za provođenje reformi iz oblasti zdravstva za HNK za period 2017.-2020. godina, uspostave akreditaciju i sistem upravljanja kvalitetom i Kontroling, kako bi na taj način osigurale pravovremene troškovne pokazatelje kako o jediničnoj cijeni, tako i ukupnom  trošku pruženih usluga zdravstvene zaštite uz obavezno osiguranje kvalitete i sigurnosti istih.

Zdravstveno vijeće će, u skladu sa redovnom procedurom izvještavanja o eventualno zaprimljenim prigovorima pacijenata, zatražiti izvještaje od  svih javnih i privatnih zdravstvenih ustanova i Općinskih zdravstvenih vijeća za period 1.1.-30.6.2018. godine.

Na sastanku Zdravstvenog vijeća razmatrana su i ostala pitanja vezano za povrede prava pacijenata. Zaključeno je da se bez uspostavljanja svih karika kojima će biti povezan rad komisija, koje se formiraju u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata i zdravstvenih vijeća na svim nivoima, ne može kvalitetno odgovoriti izazovima koji se postavljaju kada se radi o pitanjima vezanim za zaštitu prava pacijenata.

26-10-2018, 12:30

DANI HLJEBA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je prisustvovao tradicionalnoj manifestaciji „Dani hljeba i zahvalnosti za plodove zemlje“ održanoj na Šetalištu Nikole Šubića Zrinskog u Mostaru.

 „Raduje me što smo se i ove godine na primjeren način zahvalili za plodove zemlje. Smatram kako su Dani hljeba dobar način da još snažnije probudimo svijest naše djece, ali i svih nas o tomu kako je prehrana jako važna u čovjekovom životu.“, rekao je premijer Herceg ističući da s jedne strane u savremenim bogatim društvima imamo obilje hrane koja se često baca, a s druge gladne ljude koji ne mogu sebi priuštiti niti hljeb svagdašnji.

„Stoga su manifestacije kao ova  prilika da se podsjetimo na vrline solidarnosti, pomaganja i zajedništva s onima koji se nalaze u stanju potrebe“, zaključio je premijer Herceg.

Inače, manifestaciju „Dani hljeba i zahvalnosti za plodove zemlje“, koja ima humanitarni karakter, organizuju Udruženje direktora Osnovnih škola u HNK i Aktiv direktora srednjih škola HNK, a učestvuju osnovne i srednje škole s područja Mostara.

26-10-2018, 8:54

PLATE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA BIT ĆE POVEĆANE ZA 15% U NAREDNE TRI GODINE

Na 91. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, nastavljajući kontinuisani i otvoreni socijalni dijalog s predstavnicima sindikata u cilju poboljšanja prava i materijalnoga položaja korisnika Budžeta, dala je saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora koji se zaključuje sa sindikatom policije HNK. Ujedno, usvojen je Zaključak kojim Vlada prihvata dogovor sa reprezentativnim sindikatom o povećanju plata policijskih službenika MUP-a HNK na način da će plata biti povećana za naredne tri budžetske godine i to 5% za svaku godinu počevši od 1.1.2019. godine.

Takođe, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu HNK kojim se, uz ostalo, utvrđuje način upravljanja mineralnim sirovinama, zaštita i izvođenje rudarskih radova, te Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima HNK.

Vlada je dala saglasnost na Finansijski plan Službe za zapošljavanje HNK za 2019. godinu u iznosu 14.304.948,00 KM kao i na Odluku o izvršenju finansijskog plana Službe. 

U cilju osiguranja asistenata u nastavi za svu djecu s poteškoćama u razvoju u HNK,  Vlada je započela potrebne aktivnosti i procedure kako bi, uz do sada osiguranih 24, bilo angažovano još 15 asistenta.

Usvojene su, takođe, i potrebne odluke vezano za provođenje Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke 2019.-2022.  usvojenog u septembru ove godine.  Naglašeno je kako je prvi korak u implementaciji Programa izbor zdravstvenih ustanova s kojima će biti zaključen ugovor za obavljanje mamografskih pregleda žena od 45 do 69 godine starosti.

Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava za donacije u građevinskom materijalu u iznosu 250.000,00 KM čime će se podržati rješavanje stambenih potreba 84 povratnika.

Vlada je razmotrila Informaciju Ministarstva privrede o stanju preduzetništva i obrta na području HNK u 2017. godini u kojoj je naglašeno kako je povećan broj novoregistrovanih preduzeća, dok se broj obrta smanjio, te je prosječna plata viša u odnosu na prethodnu godinu.

Razmotrena je i Informacija o stanju u oblasti lovstva za 2017./2018. lovnu godinu. Istaknuto je kako je na području HNK osnovano 12 lovišta, čiji su korisnici izradili  lovno-gospodarske osnove.  

Vlada je razmotrila Izvještaj o žetvi strnih žita u 2018. godini u kojoj je naglašeno kako su ukupno zasijane površine veće za 46 hektara u odnosu na prethodnu žetvu, a ukupan prinos za 38 tona po hektaru.

Takođe, Vlada je usvojila i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja iz različitih područja djelovanja.

12-12-2018 15:16

ČESTITKA EVROPSKOM PRVAKU EMILU MARKIĆU

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona uputio je čestitku mostarskom bokseru Emilu Markiću u kojoj stoji: 

''Lično i u ime Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona od srca Ti čestitam na osvajanju WBO evropskog naslova.

Ovo vrhunsko sportsko postignuće rezultat je Tvog predanog rada, ali i dokaz za to kako nema neostvarivih ciljeva. Vjerujem u to da će Te, Emile, ovaj naslov evropskog prvaka, koji nas je sve učinio ponosnim, dodatno motivisati da još predanije radiš i nastaviš ostvarivati vrhunske rezultate na zadovoljstvo svih nas koji s Tobom dijelimo radost zbog svih Tvojih uspjeha.

Na tom putu, u meni lično i u Vladi HNK, kao i dosad, imat ćeš istinskog prijatelja i partnera, koji će, u skladu sa mogućnostima, podržavati Tvoje napore i barem dijelom olakšati Tvoj uspješan, ali i zahtjevan sportski put''.

11-12-2018 10:03

41. GODIŠNJICA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, danas je u povodu 41. godišnjice osnivanja Sveučilišta u Mostaru, bio nazočan na svečanoj sjednici Senata na kojoj mu je uručena Plaketa za izuzetan doprinos razvoju Sveučilišta.

Čestitajući profesorima i zaposlenicima, bivšim i sadašnjim studentima te menadžmentu njihov Dan, premijer Herceg je istaknuo činjenicu da je Sveučilište u Mostaru, u relativno kratkom vremenu, prešlo dug put od malog regionalnog do modernog evropskog sveučilišta utemeljenog na visokoj kvaliteti studijskih programa i izvrsnosti profesora i studenata.

„Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je u vrh svojih prioriteta stavila visokoškolsko obrazovanje, dokazujući to ne samo redovitim mjesečnim sufinansiranjem Sveučilišta, nego i izravnim stipendiranjem i subvencioniranjem smještaja u studentske domove“, rekao je premijer Herceg zahvalivši menadžmentu Sveučilišta koje je prepoznalo napore Vlade dodjeljujući joj priznanje koje obavezuje na još kvalitetniju podršku.

„S našom podrškom nećemo stati. Upravo suprotno, bit ćemo i dalje stalno i iskreno zauzeti za dobro ovog, po mnogo čemu,  jedinstvenog i prepoznatljivog Sveučilišta. U lično, ali i u ime ostalih dobitnika priznanja za doprinos razvoju Sveučilišta, zahvaljujem Senatu na iskazanoj nam časti“, rekao je premijer Herceg ističući kako svi oni koji su svoj rad utkali u uspjeh Sveučilišta zaslužuju da zajedno nastavimo s izgradnjom savremenog Sveučilišta, kako bi ono ostalo nositelj izvrsnosti i inovativnosti u našoj nauci i visokom obrazovanju.

07-12-2018 13:39