Ministarstvo Gospodarstva

Željko Laketić

Ministarstvo Gospodarstva

  • Rođen 23.12.1961. godine u Mostaru. Osnovno i srednje obrazovanje završio u Mostaru, a zvanje diplomiranog pravnika stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“.
  • Prije rata radio u privatnom sektoru. Od 1992. do 1995. godine bio pripadnik Armije R BiH, nakon čega nastavlja raditi u Vojsci F BiH na mjestu pomoćnika zapovjednika za pravne poslove.
  • Od 2002. godine radi u Obavještajno – sigurnosnoj agenciji BiH, gdje je obavljao različite dužnosti. Oženjen i otac dvoje djece.
Adresa

Husnije Repca bb (bivša zgrada OHR)

Telefonski broj

036/552-495

Fax

036/550-680

industriju i rudarstvo,
geološka istraživanja eksploatiranje mineralnih sirovina,
raspodjela i distribuiranje energenta,
utvrđivanje bilanci proizvodnje ugljena i drugih industrijskih mineralnih sirovina,
ustupanje i pribavljanje materijalnih prava na tehnologiju i industrijsko vlasništvo,
praćenje proizvodnje i poduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarenje i unapređenje,
organiziranje energetske djelatnosti,
utvrđivanje i praćenje ostvarenja energetske bilance,
raspodjela i distribuiranje energije,
izgradnja, korištenje i održavanje energetskih objekata i postrojenja,
sustavno poticanje poduzetništva (obrtništvo i zadrugarstvo),
politiku zaštite domaće proizvodnje,
gospodarsku suradnju sa inozemstvom,
poticanje izvoza i stranih ulaganja,
izrada zakona i drugih propisa iz svoje mjerodavnosti,
rješavanje u upravnom postupku iz svoje mjerodavnosti, te drugi poslovi koji joj se zakonom stave u mjerodavnost.