Ministarstvo financija

Adnan Faladžić

Ministarstvo financija

-

Adresa

Kneza Domagoja bb. 88000 Mostar Identifikacijski broj: 4227307110007

Telefonski broj

036/312-184

Fax

036/356-170

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Ministar:
Adnan Faladžić
Tel: +387 36 325-400
Fax: +387 36 326-694
E.mail: mf.ministar07@tel.net.ba

Tajnik ministarstva:
Snježana Mucić
Tel: +387 36 312-168
Fax: +387 36 325-400
E.mail: snjezana.mucic@tel.net.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za proračun i fiskalnu politiku:
Vejsil Cokoja
Tel: +387 36 312-169
Fax: +387 36 325-400
E.mail: vejsil.cokoja@tel.net.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za riznicu:
Nada Glibić
Tel: +387 36 326-704
Fax: +387 36 320-401
E.mail: nada.glibic@tel.net.ba

OPIS POSLOVA MINISTARSTVA FINANCIJA HNŽ

Ministarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

porezni sustav i poreznu politiku Županije;
sustav taksi iz nadležnosti Županije;
financiranje funkcija Županije – izrada i izvršenja Proračuna Županije i godišnjeg obračuna Proračuna Županije;
utvrđivanje dinamike praćenja i planiranja nedostajućih sredstava, koncentraciju i financijskih sredstava;
sustav financiranja općih i društvenih potreba;
osiguranje financijskih tržišta i poboljšanje financijskog sustava na prostoru Županije;
ekonomsko-financijske poslove u vezi sa imovinom Županije;
inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti;
prati i analizira provođenje ukupne financijske politike Federacije, njezin utjecaj na financijsko stanje i kretanje u Županiji, te preko Županijskih zastupnika u federalnim organima vlasti traži poduzimanje odgovarajućih mjera;
analizira i daje ocjenu rada federalnih financijskih organa i organizacija na nivou Županije (poreznih tijela i dr.);
priprema nacrte zakona iz svoje oblasti;.
obavljanje i drugih poslova iz ovih oblasti, sukladno zakonu.